Jak snadno založit společnost s ručením omezeným?


Pokud přemýšlíte o vlastním podnikání, možná zvažujete založení společnosti s ručením omezeným, které posunuje podnikání od fyzické osoby na vyšší úroveň. Taková společnost je kapitálovou společností a může mít až padesát společníků. Společnost s.r.o. musí mít minimální kapitál 200 000 Kč, každý společník se může účastnit pouze jedním vkladem a jejich výše může být rozdílná. Společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu všech nesplacených prostředků.

Založení s. r. o.

Jestli je pro vás založení s. r. o. jasnou volbou, pak se vám jistě hodí pár informací, jak vůbec postupovat při zakládání „eseročka“. Jedná se totiž o poměrně zdlouhavý proces, při kterém budete muset intenzivně jednat s úřady. Pro správné založení společnosti je nutné uzavřít společenskou smlouvu formou notářského zápisu a složit část nebo celé základní jmění společnosti. Taktéž vás čeká povinnost získat živnostenská oprávnění a zápis do obchodního rejstříku, následně i u finančního úřadu. Notářský zápis musí obsahovat požadované údaje jako je sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání a další náležitosti. Následně je nejlépe na nově založený bankovní účet složit veškeré vklady a vyžádat si od banky potvrzení o vložení a výši kapitálu.

Proč se vám vyplatí zakoupení ready made společnosti?

Přestože je výše popsaný výčet povinných úkonů při založení s.r.o. pouze zevrubný, je z něj patrné, že veškeré vyřizování zabere nemálo času. Skutečně, v podmínkách českých úřadů se jednání se státními orgány může změnit v nepříjemnou a vleklou záležitost. Jak si tedy ušetřit peníze a především nervy? Řešením je zakoupení s.r.o. jako ready made společnosti, kdy budete moci okamžitě podnikat a vyhnete se otravné byrokracii na úřadech. Ready made společnosti s.r.o. jsou již založené společnosti, které byly založeny za účelem prodeje a vy tak získáte okamžitě svou vlastní firmu se splaceným základním kapitálem. Poté už vám nic nebrání ve vašem podnikání!