Odkoupíme nebo zlikvidujeme Vaši firmu!


Vlastníte společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost? Mnoho let jste podnikali, ale už Vám došla energie a chcete se poohlédnout po něčem klidnějším? Založili jste firmu, ale podnikání nesplnilo Vaše představy? Máte finanční problémy a chcete opustit své podnikání? Právě pro Vás jsme tu my. Postaráme se o hladkou likvidaci či odkup Vaší firmy.

Zrušení či likvidace firmy je poměrně náročná záležitost a přináší s sebou velké množství nepříjemné administrativy. Likvidace firmy je proces, při kterém dojde k dobrovolnému zrušení firmy, k zániku právnické osoby a k výmazu z obchodního rejstříku. Předpokladem likvidace je stav, při kterém jsou všechny pohledávky věřitelů uhrazeny, společnost ukončila svojí hospodářskou činnost, vypořádala se se všemi závazky a společníci se domluví. Likvidaci firmy má na starosti tzv. likvidátor, kterým může být i jeden ze společníků firmy a který se postará o administrativu spojenou s likvidací firmy a koordinuje jednotlivé činnosti. Na začátku likvidace firmy se musí domluvit všichni zúčastnění společníci firmy a rozhodnout o zrušení firmy. Následuje administrativní proces, během kterého užívá společnost dovětek v likvidaci. Proces je ukončen výmazem z obchodního rejstříku do 30 dnů od skončení likvidace. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku musí schválit příslušný finanční úřad. Ke dni výmazu z obchodního rejstříku sestavuje společnost účetní uzávěrku a podává přiznání k dani z příjmů.

Nabízíme Vám asistenci při likvidaci Vaší firmy i možnost převodu firmy na nás. Pokud už nechcete mít s firmou žádné další starosti, tak se obraťte na nás. Poskytneme Vám kompletní servis při likvidaci firmy nebo zařídíme převod firmy do našich rukou. Připravíme všechny potřebné dokumenty, převod stvrdíte podpisem a během okamžiku se zbavíte všech svých starostí.

Pokud se Vaše firma ocitla v krizi či pokud máte finanční problémy, tak můžete využít také našich služeb krizového managementu. Pomůžeme Vám vrátit Vaší firmě kondici a vyvedeme Vás z krize.