Funkce krizového managementu ve firmě


Krizový management, jinak řečeno krizové řízení společnosti, je specifický soubor postupů a kroků, které mají:

1) podnik připravit z hlediska prevence na problémové období

2) ukázat cestu, jak již nastalou, nepříznivou mimořádnou událost řešit, a to jak ekonomickou, personální či jinou nestabilitu.

Ve chvílích, kdy je již zapotřebí se postavit konkrétním problémům, nastupuje do čela tzv. krizový manager, který autoritativně přebírá vedení za pomoci výsadních práv a pravomocí. Musí se okamžitě zorientovat v nastalé situaci, rychle se rozhodnout a efektivně reagovat. Na základě svých rozhodnutí pak následně provádí opatření, které mají dovést firmu k překlenutí krize. V této chvíli jdou pak stranou běžná nastavení a pravidla.

Různé firmy řeší tyto situace různými způsoby. V menších firmách, řeší tuto situaci většinou osobně jejich majitel. Střední a velké firmy se již na případné krizové události připravují předem a mají zvolený tým určený pro jejich řešení. Pokud nemáte vlastního krizového managera, je dalším možným krokem oslovit odbornou firmu, která na základě dohody s představiteli firmy dosadí do jejího vedení svého externího pracovníka.

 

Poté, co vedení firmy převezme zvolený krizový tým, existují dvě hlavní východiska ze situace. A to, že buď firmu přes potenciální propast přenese a podnik opět zajede do plynulé činnosti, čili ho revitalizuje nebo bude výsledkem jeho činnosti podnik připravený na ukončení podnikání a případný prodej.

Pokud jste jako majitel firmy už na začátku rozhodnut o prodeji a následné likvidaci firmy, i zde může zafungovat externí poradce. Ten pomůže s vyřízením veškeré dokumentace, potažmo nabídne majiteli pomoc při zajištění jejího odprodeje. V tomto případě je možné kontaktovat i naši firmu, která nabídne individuální přístup k řešení Vašeho problému. Nabídne spolupráci externího krizového managementu a ve spolupráci s ním navrhne i odkup společnosti.