Ready Made firma


Ready-made firma je vlastně předzaložená firma, která je již zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo firmyjmenované jednatele, přidělené identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Ready-made firma však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Zákaník kupující předzaloženou ready-made firmu, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, kterýzakládání společností provází.

Jakou právní formu ready-made firma běžně mívá?

Je možné založit jako rady-made s.r.o. tak rady-made a.s. Každá ready-made firma splňuje všechny zákonem stanovené podmínky.
Jestliže podnikatel zakládá firmu sám, může to trvat i několik týdnů. Podle organizace Doing Business, která patří pod skupinu Světové banky a sleduje normy spojené s regulací podnikání, je k podnikání v ČR nutné učinit v průměru osm kroků. V délce trvání zahájení podnikání se tak Česká republika umístila na 86. místě, daleko za Rumunskem (47.) či Makedonií (12.) a hned za Nikaraguou (85.), která patří mezi nejméně rozvinuté země světa (Doing Business 2009).

Je možné ready-made firmu přizpůsobit zákazníkovi?

Při koupi ready-made firmy si zákazník může vybrat nejen předmět podnikání, ale také její historii, tedy dobu po jakou společnost je zapsána v obchodním rejstříkuReady-made firma s historií se taktéž rozumí společnost, jež má vedeno účetnictví, která má účetní historii – taková společnost je vhodná pro získání bankovních úvěrů, státních dotací či jiných půjček.
ready-made firmou je možné disponovat od okamžiku konání valné hromady (což je prakticky ihned při návštěvě kanceláře), kdy dojde k odvolání současného jednatele, či představenstva – zvolení nového a k souhlasu s převodem obchodního podílu. Valná hromada se často (není to však pravidlem) koná prostřednictvím notářského zápisu. Zápis změn do obchodního rejstříku pak trvá 5 pracovních dní.

Výhody ready-made firmy

- Po odchodu z naší kanceláře jste majitelem společnosti

- Můžete ihned podnikat

- Nemusíte skládat zakládní kapitál, který složíme za Vás

- Netrávíte žádný stresující čas na úřadech ani v jiných institucích